0
(0)

URL на уеб сайта : https://hotsup.eu/teaching-toolkit/

Описание на ресурса : Цифрова платформа за педагози, които се справят с предизвикателствата на съвременния учебен процес. Hotsup е балансирано съчетание от педагогическа, техническа и технологична подкрепа, подготвена от експерти.

Теми : Умения за настройка на цифрови устройства като Wi-Fi връзка, звук, Умения, свързани с прилагането на цифрови хардуерни технологии като виртуална реалност

Изисквания и предпоставки : Няма предпоставки

Държава / Език : Английски

Целева аудитория : Преподаватели и учители по професионално образование и обучение

Професионални умения : Други

Ниво на владеене : Напреднал

Формат : Цифрова платформа

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!