0
(0)

Адрес на уебсайта : https://www.whatsapp.com/coronavirus/get-started

Описание : “WhatsApp започна като алтернатива на SMS съобщенията.Нашият продукт вече поддържа изпращане и получаване на различна мултимедия: текст, снимки, видеоклипове, документи и местоположение, както и гласови обаждания. Някои от най-личните ви моменти се споделят в WhatsApp. Той
позволява на хората да общуват навсякъде по света без граници.”

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Български, Английски

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм   
Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството

Професионални умения  : Други

Ниво на умения :  Основен

Формат : Видео

Вид на лиценза :  Други

Ниво на умения  : Основен

Формат : Видео

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!