0
(0)

Адрес на уебсайта : https://esaiti.com/login-and-signup-to-google-classroom/

Описание : Google Classroom е инструмент, който помага за взаимодействието между преподаватели и обучаеми. Google Classroom също така може да улесни сътрудничеството между учениците и учителите. Няколко изследвания идентифицират ползите от внедряването на Google Classroom по време на онлайн обучение.

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Български, английски

Целева аудитория :  Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения : Други

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!