0
(0)

Адрес на уебсайта : https://education.hootsuite.com/courses/platform-cert

Описание : Курсът за сертификация на Hootsuite Platform позволява на участниците да развият уменията си за използване на основните продукти на Hootsuite до пълния им потенциал, повишавайки въздействието ви в социалните медии, постигайки резултати и доказвайки вашата ефективност.

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : Няма предпоставки

Държава / Език(и) : Английски

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения : Сървъри

Ниво на умения : Основен

Форма : Видео, куиз

Вид на лиценза : Други

Коментари  : Курсът е безплатен, но сертификацията струва 99$.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!