0
(0)

Адрес на уебсайта : https://www.flexclip.com/

Описание : Записване и редактиране на видео. Лесно създавайте видеа за образование, маркетинг, социални медии, семейство и всякакви други цели.

Тематичен :  Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Английски

Целева аудитория  :
Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм   
Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството

Професионални умения : Други

Ниво на умения :  Междинен 

Формат : Средно

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!