0
(0)

Адрес на уебсайта : https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing

Описание : Този безплатен курс, акредитиран от Interactive Advertising Bureau Europe и The Open University, ви позволява да овладеете основите на цифровия маркетинг. Разработен от обучители на Google, този курс включва 26 модула, които предлагат практически упражнения и реални примери от реалния свят. Обучението в този курс ще ви помогне безпроблемно да превърнете знанията си в действащи стратегии.

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Английски

Целева аудитория :
Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм   
Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството   
Професионалисти в сферата на туризма и хотелиерството, които желаят да подобрят уменията си   
Хора, които искат да научат повече за туристическата и хотелиерската индустрия

Професионални умения :  
Готвачи   
Сървъри   
Хотелски рецепционисти   
Други

Ниво на умения :  Основен

Формат : Онлайн модулен курс

Коментари : След завършването на курса Google Fundamentals of Digital Marketing, ще имате възможността да изтеглите вашия сертификат за цифров маркетинг директно от страницата на курса. Този сертификат служи като доказателство за успешното ви завършване на курса и вашия професионализъм в основите на цифровия маркетинг.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!