0
(0)

URL на уеб сайта : https://www.dipku-sz.net/A/B/Ot-digitalna-kompetentnost-kam-digitalna-kreativnost/

Описание на ресурса : Уменията за 21 век, които трябва да се придобият от всички граждани, за да се гарантира активното им участие в обществото и икономиката са неразривно свързани с бурното развитие на информационните и комуникационни технологии. Необходимостта
от увереното, критично и творческо използване на ИКТ за постигане на цели, свързани с работа, кариера, работоспособност, учене, свободно време, включване в обществото изисква формиране на дигитална компетентност. Тя дава възможност за придобиване на други ключови компетенции и изисква нов поглед към образованието и организацията на процеса на обучение.

Теми : Умения за настройка на цифрово оборудване като Wi-Fi връзка, звук, умения в социалните медии, умения, свързани с прилагането на цифрови хардуерни технологии като виртуална реалност, умения за разработка на уебсайтове.

Изисквания и предпоставки : Няма предпоставки
Компютър с достъп до интернет

Държава / Език : Български

Целева аудитория : Образователи/треньори/учители по ВЕТ туризъм, студенти по ВЕТ, които изучават туризъм и гостоприемство, професионалисти в индустрията на туризма и гостоприемството, които търсят да подобрят своите умения

Ниво на владеене : Напреднал

Формат : PDF

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!