0
(0)

Адрес на уебсайта : https://www.edx.org/course/create-and-style-a-simple-web-page-with-html-and-css

Описание : “Този курс се предоставя от IBM и се преподава от двама инструктори. След завършване на този проект, учениците ще бъдат в състояние да:
Създават нов HTML документ, който включва HTML метаданни
Определят обема на уеб страница,
Добавят параграфи и заглавия към уеб страница
Добавят изображения, списъци, таблица и връзки към уеб страница
Използват CSS, за да променят шрифта и размера на HTML текста
Използват CSS, за да променят цветовете и да прилагат граници към HTML елементите”

Тематичен : Умения за разработка на уебсайтове

Материали и предварителни условия : “Достъп до уеб браузър
Основни компютърни умения”

Държава / Език(и) : Английски

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения : Хотелски рецепционисти

Ниво на умения : Основен

Формат : Курсът е безплатен и продължава общо 16 часа (1 час седмично за 4 месеца).

Вид на лиценза : Други

Коментари : Курсът е безплатен и продължава общо 16 часа (1 час седмично за 4 месеца).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!