0
(0)

URL на уеб сайта : https://alison.com/

Описание на ресурса : Алисън предлага над 4000 безплатни онлайн курса в девет различни категории. Курсовете в различни категории включват: сертификатни курсове и дипломни курсове. Сертификатните курсове включват множество предмети, като: езици, медийни изследвания, журналистика и връзки с обществеността, здраве и фитнес, бизнес изследвания, програмиране и мрежиране и много други!
Нашите дипломни курсове обхващат разнообразие от професионални предмети, като: безопасност и здраве на работното място, бизнес управление и предприемачество, хранителна безопасност, медицинска грижа за пациенти, обслужване на клиенти и много други!

Теми : Умения в социалните медии, умения, свързани с прилагането на цифрови хардуерни технологии като виртуална реалност.

Изисквания и предпоставки : Няма предпоставки, компютър с достъп до Интернет

Държава / Език : Английски

Целева аудитория : Образователи/треньори/учители по ВЕТ туризъм, студенти по ВЕТ, които изучават туризъм и гостоприемство, лица, интересуващи се от по-подробно запознаване с индустрията на туризма и гостоприемството

Професионални умения : Готвачи, сервитьори, рецепционисти, други

Ниво на владеене : Средно

Формат : Аудио, видео, куиз

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!