0
(0)

Адрес на уебсайта : https://e-learn.mon.bg/

Описание : “Национална електронна библиотека на учителите предоставя възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики,
тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече
проекти, които са свързани както със самостоятелност при изпълнението в
електронна среда, така и с изследователска, ученическа работа, любознателност,
мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и
прилагане на умения и др.”

Тематичен :  Умения за разработка на уебсайтове

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Български

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения : Други

Ниво на умения : Междинен

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!