0
(0)

URL на уеб сайта : https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm

Описание на ресурса : Представен на 29 европейски езика, School Education Gateway е онлайн платформа за учители, училищни ръководители, изследователи, преподаватели на учители, политици и други професионалисти, работещи в образованието – включително образование на ранно детство и грижи (ECEC) и професионално образование и обучение (VET).

Теми : Умения, свързани с прилагането на цифрови хардуерни технологии като виртуална реалност.

Изисквания и предпоставки : Няма предпоставки
Компютър с достъп до интернет

Държава / Език : 29 европейски езика

Целева аудитория : Образователи/треньори/учители по ВЕТ туризъм, студенти по ВЕТ, които изучават туризъм и гостоприемство, професионалисти в индустрията на туризма и гостоприемството, които търсят да подобрят своите умения, лица, интересуващи се от научаване повече за индустрията на туризма и гостоприемството

Професионални умения : Готвачи, сервитьори, рецепционисти

Ниво на владеене : Средно

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!