0
(0)

Адрес на уебсайта : https://learn.unity.com/pathway/unity-essentials

Описание : Unity Learn е насочено обучение, предназначено за начинаещи в Unity. То осигурява необходимите познания, контекст и умения за създаване на проекти в Unity Editor и превръщане на идеите ви в реалност. Чрез практическо обучение ще изследвате възможностите на Unity и ще получите достъп до безплатни ресурси, които ще подобрят вашите проекти. Завършването на този курс ще ви осигури здрава основа, за да продължите обучението си и да се специализирате във вашата конкретна област на интерес. Курсът се състои от 3 основни мисии и продължава общо 12 часа. Крайната оценка се определя с тест, който определя вашите познания.

Тематичен :  Умения, свързани с прилагането на цифрови хардуерни технологии като виртуална реалност 

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Изисква се компютър с интернет достъп”

Държава / Език(и) : Курсът е достъпен само на английски език, докато уебсайтът е многоезичен (френски, португалски,…)

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм  
Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството 
Професионалисти в сферата на туризма и хотелиерството, които желаят да подобрят уменията си

Професионални умения : Хотелски рецепционисти

Ниво на умения : Основен

Формат  : Безплатен курс. Използвайте значки като система за сертификация (за споделяне в LinkedIn и други социални медии).

Коментари : Безплатен курс. Използвайте значки като система за сертификация (за споделяне в LinkedIn и други социални медии).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!