0
(0)

Адрес на уебсайта : http://www.naval-acad.bg/wp-content/uploads/2020/03/ClassRoom-Guide-1.pdf

Описание : Кратко ръководство за работа с Google Classroom. Включва лесни стъпки за първоначална регистрация, създаване на клас, прикачване на материали, присъединяване на ученици, публикуване на съобщения и изпращане на имейли.

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Български

Целева аудитория : реподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм 
Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството

Професионални умения : Други

Ниво на умения : Междинен

Формат : PDF

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!