0
(0)

Адрес на уебсайта : https://www.zettahost.bg/website-builder/

Описание : “КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ УЕБСАЙТ В 3 СТЪПКИ Лесно, стъпка по стъпка ръководство от уеб разработчик.
Това е първата от поредица обучителни статии, фокусирани върху изграждането на сайт с WordPress.
В тази статия ще бъде разгледан пълният процес по изграждане на сайт с WordPress.”

Тематичен :  Умения за разработка на уебсайтове

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Български

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения :  Други

Ниво на умения : Основен

Формат : Онлайн курс

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!