0
(0)

Адрес на уебсайта : https://answergarden.ch/

Описание : AnswerGarden е нов инструмент за обратна връзка с минималистичен дизайн. Използвайте го за участие на обучаемите в реално време, онлайн мозъчна атака и обратна връзка в класната стая.

Тематичен :  Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Телефон или компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и : Английски

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм  

Ученици в професионално обучение в областта на туризма и хотелиерството

Професионални умения :

Готвачи

Сървъри 

Хотелски рецепционисти   

Други

Ниво на умения : Основен

Формат : Приложение

Вид на лиценза : Други

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!