Усъвършенстване на дигиталните педагогически умения на учителите по ПОО в сектора на туризма

Проект IMDIPET

Контекст

В образователната сфера се появиха нови предизвикателства поради ситуацията с Covid-19 като частично или пълно затваряне на училища и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Учителите често нямат необходимите знания и готовност за дигитално преподаване. Те трябва да адаптират съдържанието на материалите, да ги направят по-привлекателни и интерактивни, като по този начин предизвикат интерес у учениците и тяхното активно включване в процеса на обучение. Вниманието на обучаемите би могло да се задържи много по-успешно, ако учебният материал е представен по различен начин. Това може да се постигне чрез трансформиране на учебното съдържание, включително използването на игри като педагогически подход в процеса на професионално обучение в електронна среда.

Дистанционно обучение
Педагогика
Адаптивност
Прилагане на елементи на игра

Изтеглете брошура

Можете да изтеглите брошурата на проекта за повече информация или да се свържете с нас за всяка заявка

Научете повече

За проекта

Продължителност: 24 месеца, март 2021 до февруари 2023

Целта на проекта ImDiPeT е да предостави на учителите и обучителите на ПОО в туристическия сектор дигитални педагогически компетенции, необходими за справяне с посочените по-горе предизвикателства, за да се запази приобщаващият характер на възможностите за обучение и да се осигури висококачествено цифрово образование.

Включи се и ти

Може да ни последвате във Фейсбук или да ни пишете за допълнителна информация

Цели

Z

Цел 1

Разработване и използване на отворени образователни ресурси, отворени учебници и безплатен образователен софтуер с отворен код.

Z

Цел 2

Засилване на сътрудничеството и работата в мрежа между професионалните училища по туризъм.

Z

Цел 3

Подготвка на образователните специалисти за предизвикателства за равенство, разнообразие и приобщаване в дигиталната учебна среда.

Z

Цел 4

Насърчаване на учителите да използват School Education Gateway по време на изпълнението на проекта и след дейностите по проекта.

Целеви групи

Проектът Imdipet има две различни целеви групи. Непреките бенефициенти са ключови заинтересовани страни, като ИТ компании, експерти в туристическия сектор, политици, министерства или институции в областта на ПОО.

Бенефициенти

Обучаващи се в ПОО в туристическия сектор (готвач, сервитьор, рецепционист в хотела).

Потребители

Учители в училища за ПОО и/или центрове в туристическия сектор

   Партньори по проекта