ПРОДУКТИ

Интелектуални продукти по проекта

Проектът Imdipet в момента създаде 3 интелектуални продукта, засягащи по-специално липсата на дигитални умения в образованието за ПОО (туристически сектор), разработването на образователен софтуер или дигитална библиотека с отворен код