ПРОДУКТИ

E

Продукт 1

« Уъркшоп за проучване и онлайн консултации относно липсата на цифрови компетенции в преподаването в ПОО (туристически сектор) »

E

Продукт 2

« Разработване на иновативен образователен софтуер с отворен код »

E

Продукт 3

« Развитие на дигитална библиотека с отворен код »

Интелектуални продукти по проекта

Проектът Imdipet в момента създаде 3 интелектуални продукта, засягащи по-специално липсата на дигитални умения в образованието за ПОО (туристически сектор), разработването на образователен софтуер или дигитална библиотека с отворен код