0
(0)

Адрес на уебсайта : https://h5p.org/

Описание : Създавайте, споделяйте и използвайте интерактивно html5 съдържание във вашия браузър.

Тематичен : Умения за социални медии

Материали и предварителни условия : “Няма предпоставки Компютър с достъп до интернет”

Държава / Език(и) : Английски

Целева аудитория : Преподаватели в областта на ПОО/обучители/учители по туризъм

Професионални умения :  
Готвачи   
Сървъри   
Хотелски рецепционисти   
Други

Ниво на умения :  Междинен

Формат : Аудио, видео, куиз, приложение

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!