ImDiPeT PIA skolotāju digitālās pedagoģiskās kompetences uzlabošana tūrisma nozarē

IMDIPET projekts

KONTEKSTS

Covid-19 situācijas dēļ izglītības jomā ir
radušies jauni izaicinājumi, piemēram, skolu slēgšana (daļēja vai pilnīga) un pāreja uz tiešsaistes stundām un tālmācību. Skolotājiem bieži trūkst zināšanu un sagatavotība digitālajā izglītībā, un viņiem ir jāpielāgo digitālajā izglītībā izmantoto materiālu saturs, lai padarītu to pievilcīgāku un interaktīvāku, lai labāk iesaistītu skolēnus mācību procesā. Viņu uzmanību varētu daudz labāk noturēt, ja mācību materiāls tiktu pasniegts savādāk. To var panākt, pārveidojot mācību saturu, iekļaujot spēļošanu (spēļu izmantošana satura apguvē) profesionālo e-studiju procesā

E-mācības
Pedagoģija
Pielāgojamība
Gamifikācija

LEJUPIELĀDĒT BROŠŪRU

Lai iegūtu vairāk informācijas, varat lejupielādēt projekta brošūru vai sazināties ar mums, ja ir nepieciešams.

EN SAVOIR PLUS SUR

PROJEKTS

Ilgums: 24 mēneši no 2021. gada marta līdz
2023. gada februārim.  

Projekta ImDiPeT mērķis ir nodrošināt PIA skolotājus un pasniedzējus tūrisma nozarē ar digitālajām pedagoģiskajām kompetencēm, kas nepieciešamas iepriekšminēto izaicinājumu pārvarēšanai, lai nodrošinātu mācību iespēju iekļaujošo raksturu un nodrošināt augstas kvalitātes digitālo izglītību.

LESAISTIES

Tagad varat sekot mums Facebook vai sazināties ar mums, lai saņemtu pieprasījumu vai papildu informāciju.

Projekta mērķi

Z

MĒRĶIS N°1

Atbalstīt augstas kvalitātes iekļaujošas digitālās izglītības nodrošināšanu PIA.

Z

MĒRĶIS N°2

Izstrādāt un izmantot brīvpieejas izglītības resursus, mācību grāmatas un bezmaksas un atvērtā pirmkoda izglītības programmatūru.

Z

MĒRĶIS N°3

Stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp profesionālajām tūrisma skolām.

Z

MĒRĶIS N°4

Mudināt skolotājus izmantot School Education Gateway projekta īstenošanas laikā un pēc projekta aktivitātēm.

Mērķa grupas

IMDIPET projektam ir divas dažādas mērķa grupas. Netiešie saņēmēji ir ieinteresētās personas, piemēram, IT uzņēmumi, tūrisma nozares eksperti, politikas veidotāji, ministrijas vai profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes.

BENEFICIARIĀTI

PIA audzēkņi tūrisma nozarē (pavāri, viesmīļi, viesmīļi). 

 

 

 

LIETOTĀJI

Skolotāji profesionālās izglītības un apmācības skolās un/vai tūrisma nozares centros

 

PARTENERI