ImDiPeT PIA skolotāju digitālās pedagoģiskās kompetences uzlabošana tūrisma nozarē

E

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 1

«Pētījumu un tiešsaistes konsultāciju seminārs par digitālo kompetenču trūkumu apmācībā PIA (tūrisma nozarē) »

E

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 2

« Inovatīvas atvērtā koda izglītības programmatūras izstrāde »

E

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 3

« Atvērtā koda digitālās bibliotēkas izveide »

REZULTĀTI

IMDIPET projekts strādā pie 3 intelektuālajiem rezultātiem, tostarp digitālo prasmju trūkuma profesionālajā izglītībā un apmācībā (tūrisma nozarē), izglītības programmatūras vai atvērtā koda digitālās bibliotēkas izstrādes.