0
(0)

Naslov objave

Od digitalne kompetence do digitalne ustvarjalnosti

URL spletnega mesta

https://www.dipku-sz.net/A/B/Ot-digitalna-kompetentnost-kam-digitalna-kreativnost/

Opis vira

Veščine za 21. stoletje, ki jih morajo pridobiti vsi državljani, da zagotovijo svojo aktivno udeležbo v družbi in gospodarstvu, so nedvomno povezane z hitrim razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Potreba po samozavestni, kritični in ustvarjalni uporabi IKT za doseganje ciljev, povezanih z delom, kariero, zaposljivostjo, učenjem, prostim časom, vključevanjem v družbo zahteva oblikovanje digitalnih kompetenc. Te omogočajo pridobivanje drugih ključnih kompetenc in zahtevajo nov pogled na izobraževanje ter organizacijo učnega procesa.

Teme

Sposobnosti prilagajanja digitalne opreme, kot so povezava Wi-Fi, zvok, veščine uporabe družbenih medijev, veščine povezane z uporabo digitalnih strojnih tehnologij, kot je virtualna resničnost, veščine razvoja spletnih strani

Zahteve in predpogoji

Ni predpogojev
Računalnik z dostopom do interneta

Država / Jezik

Bolgarski

Ciljna publika

Učitelji/izobraževalci/trenerji v turizmu VET, študenti VET, ki študirajo turizem in gostinstvo, strokovnjaki v turistični in gostinski industriji, ki želijo izboljšati svoje veščine

Poklicne veščine

Drugo

Raven strokovnosti

Napredno

Vrsta licence

Drugo

Dodatni komentarji

Oblika

pdf

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!