nadgrajevanje digitalnih kompetenc učiteljev in predavateljev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turističnem sektorju

Projekt IMDIPET

Vsebina

Pandemija covid-19 je tudi na področju izobraževanja prinesla nove izzive, kot so zaprtje (delno ali popolno) šol ter izvedba šole na daljavo in izvajanje izobraževanja v spletnem okolju. Učitelji in predavatelji pogosto nimajo dovolj digitalnih kompetenc, prav tako pa ne čutijo potrebe po prilagoditvi učnih vsebin za poučevanje in rabo v digitalnem okolju, da bi bile vsebine bolj privlačne, zanimive in interaktivne, da bi učence in študente bolj vključevale v učni proces. Če bi bile učne vsebine predstavljene na drugačen način, bi učenci in študenti lažje sledili in bi bila njihova pozornost bolj usmerjena. To je moč doseči s preoblikovanjem učnih vsebin, vključno z igrifikacijo kot pedagoškim pristopom v poklicnem e-učnem procesu.

E-učenje
Pedagogika
Prilagodljivost
Igrifikacija

PRENESI BROŠURO

Za več informacij lahko prenesete brošuro projekta ali nas kontaktirate za kakršno koli zahtevo

Preberite več

PROJEKT

Trajanje: 24 mesecev od marca 2021 do februarja 2023

Cilj projekta ImDiPeT je nadgraditi digitalne pedagoške kompetence učiteljev in vodij usposabljanj v turističnem sektorju, da se bodo lažje soočili z zgoraj omenjenimi izzivi, ter zaščititi inkluzivno naravo učnih možnosti in zagotoviti visokokakovostno digitalno izobraževanje.

PRIKLJUČITE SE NAM

Sledite nam na Facebook profilu ali nas kontaktirajte za dodatne informacije.

CILJI

Z

CILJI 1

Razvijati in uporabljati odprte in prosto dostopne izobraževalne vire, učbenike in učna gradiva ter prosto dostopno izobraževalno programsko opremo.

Z

CILJI 2

Okrepiti sodelovanje in povezovanje med poklicnimi šolami na področju turizma.

Z

CILJI 3

Strokovnjake na področju izobraževanja pripraviti na izzive pravičnosti, raznolikosti in vključevanja v digitalnem učnem okolju.

Z

CILJI 4

Spodbujati učitelje, da v času trajanja projekta in po preteku projektnih aktivnosti uporabljajo skupno izobraževalno orodje (School Education Gateway).

CILJNE SKUPINE

Projekt ImDiPeT je imel dve različni ciljni skupini. Posredni upravičenci so ključne interesne skupine, kot so IT podjetja, strokovnjaki na področju turizma, ministrstva in institucije na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja …

UPRAVIČENCI

Učenci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v turističnem sektorju (kuhar, natakar, receptor v hotelu …)

UPORABNIKI

Učitelji in predavatelji šol/izobraževalnih centrov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turističnem sektorju

PARTNERJI PROJEKTA