nadgrajevanje digitalnih kompetenc učiteljev in predavateljev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turističnem sektorju

E

REZULTATREZULTATREZULTAT 1

« Študijska in spletna posvetovalna delavnica o pomanjkanju digitalnih kompetenc pri poučevanju v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (turistični sektor). »

E

REZULTAT 2

« Razvoj inovativne prosto dostopne izobraževalne programske opreme »

E

REZULTAT 3

« Oblikovanje in razvoj prosto dostopne digitalne knjižnice »

REZULTATI PROJEKTA

Projekt ImDiPeT je do sedaj oblikoval 3 izdelke, ki se eksplicitno nanašajo na pomanjkanje digitalnih spretnosti in veščin na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (turistični sektor), razvoj izobraževalne programske opreme ali prosto dostopne digitalne knjižnice.